JBL JBL-P3244MX-LS

JBL SRX928S Soft Cover

Cover for SRX928S

Variations
Đối với yêu cầu số lượng lớn: Ấn vào đây

Tính năng

Heavy Duty Soft Cover

Heavy Duty Soft Cover

Designed to work with the SRX928S subwoofers

Handle Cutouts

Handle Cutouts

For easy transportation

Internally Reinforced

Internally Reinforced

For grille protection

Foldable

Foldable

For compact storage

Thông số và Tải về

Mục# JBL-P3244MX-LS

Mô tả sản phẩm

Cover for SRX928S

The SRX928S CVR is a heavy duty soft cover designed to work with the SRX928S subwoofers. The front section panels are internally reinforced for maximum protection of the speaker grilles. When not used, the SRX928S CVR folds into a compact footprint for storage.

thông tin chi tiết

Finish Black

Trong hộp gồm có

  • 1 x Cover

bản hướng dẫn & Tải về

Hướng dẫn sử dụng mới nhất, Hướng dẫn nhanh cùng các tài liệu khác.

Hỗ trợ