Hệ thống loa gia
đình hỗ trợ kết nối
không dây

 • Tính năng
 • Màu sắc
 • Giá tiền sản phẩm
 • Vui lòng chọn
 • Độ phổ biến
 • Tên: (Từ A - Z)
 • Tên: (Từ Z - A)
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc8d7820f/JBL_Party_Box_200HERO.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+PartyBox+200.html?cgid=bluetooth-speakers&dwvar_JBL%20PartyBox%20200_color=Black-ASIA-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLPARTYBOX200AS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
Loa di động kết nối Bluetooth hỗ trợ hiệu ứng ánh sáng
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1a2aed08/JBL_Playlist150_BLACK_HERO_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+PLAYLIST+150.html?cgid=bluetooth-speakers&dwvar_JBL%20PLAYLIST%20150_color=Black-Australia-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLPLYLIST150BLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
Loa Bluetooth hỗ trợ trình chiếu thông minh Chromecast
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw28f321ab/JBL_ControlXWireless_Black_001_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/CONTROL+X+WIRELESS.html?cgid=bluetooth-speakers&dwvar_CONTROL%20X%20WIRELESS_color=Grey-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"CONTROLXTGPHAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Mỗi cặp","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 12,900,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 12,900,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Grey
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd79e7670/JBL_ControlXWireless_Red_001_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/CONTROL+X+WIRELESS.html?cgid=bluetooth-speakers&dwvar_CONTROL%20X%20WIRELESS_color=Red-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"CONTROLXTREDAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Mỗi cặp","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 12,900,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 12,900,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw26c5d575/JBL_ControlXWireless_White_001_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/CONTROL+X+WIRELESS.html?cgid=bluetooth-speakers&dwvar_CONTROL%20X%20WIRELESS_color=White--Current","productSupportUrl":"","productID":"CONTROLXTWHTAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Mỗi cặp","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  White
Loa Bluetooth® di động 5,25 "(133mm)
₫ 12,900,000 Mỗi cặp
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwaea568ca/JBLTrip_001_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBLTRIP.html?cgid=bluetooth-speakers&dwvar_JBLTRIP_color=Black-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"TRIP","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,300,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,300,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
Điều khiển phương tiện di chuyển an toàn và thông minh hơn với bộ sản phẩm di động hỗ trợ kết nối Bluetooth
₫ 2,300,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw110a8cae/JBLHorizon_001_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+HORIZON.html?cgid=bluetooth-speakers&dwvar_JBL%20HORIZON_color=Black-APAC-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLHORIZONBLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwce7be318/Horizon_Front_White_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+HORIZON.html?cgid=bluetooth-speakers&dwvar_JBL%20HORIZON_color=White-APAC-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLHORIZONWHTAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  White
Loa Bluetooth tích hợp đồng hồ báo thức và đài radio với cổng sạc USB và công nghệ thích ánh sáng thích ứng với không gian xung quanh
₫ 2,490,000 Cái