Search Report Called
Home Speakers

Hệ thống loa gia
đình hỗ trợ kết nối
không dây

JBL Horizon 2 FM

Bluetooth clock radio speaker with FM ₫ 2,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw00023b1b/JBL_HORIZON2_HERO_GREY_V2_0240_x5.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw4984a05b/JBL_HORIZON2_FRONT_GREY_V2_0257_x5.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/HORIZON+2+FM-.html?dwvar_HORIZON%202%20FM-_color=Grey-APAC-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"JBLHORIZON2GRYAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Grey
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw8d8ba955/JBL_HORIZON2_HERO_BLACK_V2_0245_x4.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw35e611fc/JBL_HORIZON2_FRONT_BLACK_V2_0254_x5.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/HORIZON+2+FM-.html?dwvar_HORIZON%202%20FM-_color=Black-APAC-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"JBLHORIZON2BLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Bar 5.1 Surround

5.1 channel soundbar with MultiBeam™ Sound Technology ₫ 14,900,000 Từng hệ thống
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw863bd6ee/JBL_Bar 5.1 Surround_Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1516eddc/JBL_Bar_5.1 Surround_Front_1605x1605.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/BAR51SURROUND.html?dwvar_BAR51SURROUND_color=Black-ASIA-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"JBLBAR51IMBLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Từng hệ thống","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 14,900,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 14,900,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL SOUNDGEAR

Không có cách tận hưởng âm nhạc nào mới lạ hơn bằng việc choàng chúng vào cổ!
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw549babba/JBL_Soundgear_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw5d0fba8c/JBL_Soundgear_Back-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+SOUNDGEAR.html?dwvar_JBL%20SOUNDGEAR_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"JBLSOUNDGEARBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwdc346934/JBL-Soundgear-Grey-Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwda607f02/JBL-Soundgear-Grey-Back-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+SOUNDGEAR.html?dwvar_JBL%20SOUNDGEAR_color=Grey-GLOBAL-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"JBLSOUNDGEARGRY","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Grey
 • +

JBL Playlist

Loa không dây tích hợp Chromecast
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw064a05ee/JBL_Playlist150_BLACK_HERO_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc70b2815/JBL_GC150_BLACK_FRONT_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+PLAYLIST+150.html?dwvar_JBL%20PLAYLIST%20150_color=Black-EMEA-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"JBLPLYLIST150BLKEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw33b0bc7b/JBL_GC150_BLUE_HERO_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwf1ac1a26/JBL_GC150_BLUE_FRONT_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+PLAYLIST+150.html?dwvar_JBL%20PLAYLIST%20150_color=Blue-Australia-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"JBLPLYLIST150BLUAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw064a05ee/JBL_Playlist150_BLACK_HERO_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc70b2815/JBL_GC150_BLACK_FRONT_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+PLAYLIST+150.html?dwvar_JBL%20PLAYLIST%20150_color=Black-Australia-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"JBLPLYLIST150BLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Control X Wireless

Loa Bluetooth® di động 5,25 "(133mm) ₫ 10,900,000 Mỗi cặp
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw28f321ab/JBL_ControlXWireless_Black_001_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe6d4916d/JBL_ControlXWireless_Black_020_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/CONTROL+X+WIRELESS.html?dwvar_CONTROL%20X%20WIRELESS_color=Grey-GLOBAL-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"CONTROLXTGPHAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Mỗi cặp","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 10,900,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 10,900,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Grey
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw26c5d575/JBL_ControlXWireless_White_001_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1ceeafc7/JBL_ControlXWireless_White_003_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/CONTROL+X+WIRELESS.html?dwvar_CONTROL%20X%20WIRELESS_color=White-GLOBAL-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"CONTROLXTWHTAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Mỗi cặp","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 10,900,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 10,900,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd79e7670/JBL_ControlXWireless_Red_001_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw93ee19d6/JBL_ControlXWireless_Red_003_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/CONTROL+X+WIRELESS.html?dwvar_CONTROL%20X%20WIRELESS_color=Red-GLOBAL-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"CONTROLXTREDAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Mỗi cặp","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 10,900,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 10,900,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Red
 • +

JBL Horizon

Loa Bluetooth tích hợp đồng hồ báo thức và đài radio với cổng sạc USB và công nghệ thích ánh sáng thích ứng với không gian xung quanh
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw110a8cae/JBLHorizon_001_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw60de4ddd/JBLHorizon_BLK_002_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+HORIZON.html?dwvar_JBL%20HORIZON_color=Black-APAC-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"JBLHORIZONBLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwce7be318/Horizon_Front_White_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6273f280/JBLHorizon_WHT_004_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+HORIZON.html?dwvar_JBL%20HORIZON_color=White-APAC-Current&cgid=bluetooth-speakers","productID":"JBLHORIZONWHTAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +