Home Speakers

Hệ thống loa gia
đình hỗ trợ kết nối
không dây


  • Device Compatibility

  • Màu sắc

  • Giá tiền sản phẩm

  • Tính năng

Portable Bluetooth Speaker with FM radio
  • Black
  • Grey
Không có cách tận hưởng âm nhạc nào mới lạ hơn bằng việc choàng chúng vào cổ!
₫ 5,500,000 Cái
  • Black
Loa không dây tích hợp Chromecast
  • White
  • Black
Loa Bluetooth tích hợp đồng hồ báo thức và đài radio với cổng sạc USB và công nghệ thích ánh sáng thích ứng với không gian xung quanh
₫ 2,490,000 Cái