Search Report Called

Làm việc tại nhà


 • Tính năng

 • Màu sắc

 • Giá tiền sản phẩm

 • Tính năng

JBL TUNE 125TWS

Truly wireless in-ear headphones. ₫ 2,590,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa54e13b3/JBL_TUNE_125TWS_Hero 1_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE125TWS-.html?dwvar_TUNE125TWS-_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT125TWSBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,590,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa54e13b3/JBL_TUNE_125TWS_Hero 1_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE125TWS-.html?dwvar_TUNE125TWS-_color=Black-APAC-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT125TWSBLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,590,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe2314442/JBL_TUNE_125TWS_Hero 1_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE125TWS-.html?dwvar_TUNE125TWS-_color=White-APAC-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT125TWSWHTAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,590,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL Quantum 300

Tai nghe gaming Hybrid trùm đầu với micro gạt ₫ 1,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7029c60e/JBL_Quantum_300_Product Image_Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM300.html?dwvar_QUANTUM300_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM300BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 100

Tai nghe gaming trùm đầu với micro gắn rời ₫ 990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd8b17083/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_Black_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM100BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw06bdb332/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_White_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=White-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM100WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw371747ba/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_Blue_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM100BLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +

JBL Quantum 200

Tai nghe gaming trùm đầu với micro gạt ₫ 1,390,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw30c12260/JBL_Quantum_200_Product Image_Side Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM200.html?dwvar_QUANTUM200_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM200BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 800

Tai nghe chơi game không dây trùm đầu với tính năng Chống ồn chủ động và Bluetooth 5.0 ₫ 4,790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc7e488eb/JBL_Quantum 800_Product Image_ANGLE_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM800.html?dwvar_QUANTUM800_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM800BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,790,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 400

Tai nghe gaming trùm đầu kết nối USB với vòng xoay trò chuyện ₫ 2,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb3336ae2/JBL_Quantum_400_Product Image_Hero 02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM400.html?dwvar_QUANTUM400_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM400BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum ONE

Tai nghe gaming trùm đầu có dây chuyên nghiệp kết nối USB với công nghệ JBL QuantumSPHERE 360 tiên tiến cùng khả năng theo dõi chuyển động đầu ₫ 5,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw01d802d6/JBL_QUANTUM ONE_Product Image_Angle.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUMONE.html?dwvar_QUANTUMONE_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUMONEBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 5,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 600

Tai nghe gaming trùm đầu không dây với âm thanh đa hướng và vòng xoay cân bằng trò chuyện ₫ 3,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb8a820d7/JBL_QUANTUM 600_Product Image_Side_Teal.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM600.html?dwvar_QUANTUM600_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM600BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL CLUB 700BT

Wireless on-ear headphones ₫ 3,590,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7f7d4938/JBL_CLUB_700BT_Product Photo_HERO.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/CLUB700BT.html?dwvar_CLUB700BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLCLUB700BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,590,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,590,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL TUNE 220TWS

True wireless earbuds ₫ 2,890,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0febb6d2/JBL_TUNE220TWS_ProductImage_Pink_ChargingCaseOpen.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE220TWS.html?dwvar_TUNE220TWS_color=Pink-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT220TWSPIK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Pink
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw37545235/JBL_TUNE220TWS_ProductImage_Blue_ChargingCase Open.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE220TWS.html?dwvar_TUNE220TWS_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT220TWSBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw33537e22/JBL_TUNE220TWS_ProductImage_Grey_Open.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE220TWS.html?dwvar_TUNE220TWS_color=Grey-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT220TWSGRY","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Grey
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw8b767e17/JBL_TUNE220TWS_ProductImage_White_ChargingCaseOpen.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE220TWS.html?dwvar_TUNE220TWS_color=White-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT220TWSWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2aeb5c75/JBL_TUNE220TWS_ProductImage_Green_Open.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE220TWS.html?dwvar_TUNE220TWS_color=Green-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT220TWSGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Green
 • +

JBL LIVE 220BT

Wireless in-ear neckband headphones ₫ 1,890,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe294b7c3/JBL_LIVE220BT_Product Image_Hero_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+LIVE+220BT-.html?dwvar_JBL%20LIVE%20220BT-_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLLIVE220BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2b50a605/JBL_LIVE220BT_Product Image_Hero_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+LIVE+220BT-.html?dwvar_JBL%20LIVE%20220BT-_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLLIVE220BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwefa226a5/JBL_LIVE220BT_Product Image_Hero_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+LIVE+220BT-.html?dwvar_JBL%20LIVE%20220BT-_color=White-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLLIVE220BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw4208c87f/JBL_LIVE220BT_Product Image_Hero_Green.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+LIVE+220BT-.html?dwvar_JBL%20LIVE%20220BT-_color=Green-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLLIVE220BTGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Green
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwdcaa5e32/JBL_LIVE220BT_Product Image__Hero_Red.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+LIVE+220BT-.html?dwvar_JBL%20LIVE%20220BT-_color=Red-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLLIVE220BTRED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Red
 • +

JBL LIVE 650BTNC

tai nghe Over-ear không dây có chức năng chống ồn. ₫ 4,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwcafaf9e9/JBL_LIVE650BTNC_Product-Image_Hero_Black_071_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+LIVE650BTNC.html?dwvar_JBL%20LIVE650BTNC_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLLIVE650BTNCBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,990,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6afae504/JBL_LIVE650BTNC_Product-Image_Hero_White_069_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+LIVE650BTNC.html?dwvar_JBL%20LIVE650BTNC_color=White-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLLIVE650BTNCWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,990,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw49e738d6/JBL_LIVE650BTNC_Product-Image_Hero_Blue_067_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+LIVE650BTNC.html?dwvar_JBL%20LIVE650BTNC_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLLIVE650BTNCBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,990,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +