Search Report Called
Work From Home

JBL Quantum 50

Tai nghe chơi game có dây với thanh trượt âm lượng và phím ngắt mic chuyên dụng ₫ 890,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7c9c7553/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Hero_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw79fa366a/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Front Image_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM50-.html?dwvar_QUANTUM50-_color=Purple-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM50PUR","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Purple
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw135d764c/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Hero_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw52712b54/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Front Image_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM50-.html?dwvar_QUANTUM50-_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM50BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwbc3cde2d/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Hero_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw599a1a9c/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Front Image_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM50-.html?dwvar_QUANTUM50-_color=White-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM50WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL Tune 125TWS

True wireless earbuds ₫ 2,590,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc32b92f1/JBL_TUNE_125TWS_Product image_Hero_Green.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwdbb80f96/JBL_TUNE_125TWS_Product image_Front_Green.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE125TWS-.html?dwvar_TUNE125TWS-_color=Green-APAC-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT125TWSGREAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,590,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Green
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw776fbe87/JBL_TUNE_125TWS_Product image_Hero_Golden.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwba4307c6/JBL_TUNE_125TWS_Product image_Front_Golden.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE125TWS-.html?dwvar_TUNE125TWS-_color=Gold-APAC-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT125TWSGOLAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,590,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Gold
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9cc7d640/JBL_TUNE_125TWS_Product image_Hero_Pink.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0bf1d27a/JBL_TUNE_125TWS_Product image_Front_Pink.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE125TWS-.html?dwvar_TUNE125TWS-_color=Pink-APAC-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT125TWSPINAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,590,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Pink
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw51f21355/JBL_TUNE_125TWS_Hero 1_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0c202928/JBL_TUNE_125TWS_Product Image_Front_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE125TWS-.html?dwvar_TUNE125TWS-_color=Black-APAC-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT125TWSBLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,590,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7e07f094/JBL_TUNE_125TWS_Hero 1_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwdd5d9679/JBL_TUNE_125TWS_Product Image_Front_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE125TWS-.html?dwvar_TUNE125TWS-_color=White-APAC-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT125TWSWHTAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,590,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9c5a7edb/JBL_TUNE_125TWS_Product image_Hero_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw5744df18/JBL_TUNE_125TWS_Product image_Front_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/TUNE125TWS-.html?dwvar_TUNE125TWS-_color=Blue-APAC-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT125TWSBLUAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,590,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +

JBL Quantum 600

Tai nghe gaming trùm đầu không dây với âm thanh đa hướng và vòng xoay cân bằng trò chuyện ₫ 3,790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6afd9cfc/JBL_QUANTUM 600_Product Image_Angle.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwfba43aca/JBL_QUANTUM 600_610_Product Image_Side 02_Orange.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM600.html?dwvar_QUANTUM600_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM600BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,790,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 3,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 400

Tai nghe gaming trùm đầu kết nối USB với vòng xoay trò chuyện ₫ 2,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe4dbcb95/JBL_Quantum_400_Product Image_Hero 02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc41d239d/JBL_Quantum_400_Product Image_Front.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM400.html?dwvar_QUANTUM400_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM400BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 800

Tai nghe chơi game không dây trùm đầu với tính năng Chống ồn chủ động và Bluetooth 5.0 ₫ 4,790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1cfa67b7/JBL_Quantum 800_Product Image_ANGLE_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb820a205/JBL_QUANTUM 800_Product Image_Detail.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUM800.html?dwvar_QUANTUM800_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUM800BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,790,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 4,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum ONE

Tai nghe gaming trùm đầu có dây chuyên nghiệp kết nối USB với công nghệ JBL QuantumSPHERE 360 tiên tiến cùng khả năng theo dõi chuyển động đầu ₫ 5,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwf1ff9eed/JBL_QUANTUM ONE_Product Image_Angle.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2f3446b7/JBL_QUANTUM ONE_Product Image_Front.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/QUANTUMONE.html?dwvar_QUANTUMONE_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLQUANTUMONEBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 5,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Tune 115BT

Wireless In-Ear headphones ₫ 490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe538c449/JBL_TUNE115BT_Product Image_Hero_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw69a0e988/JBL_TUNE115BT_Product Image_Front_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+TUNE+115BT.html?dwvar_JBL%20TUNE%20115BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT115BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw4945b909/JBL_TUNE115BT_ProductImage_Hero_GREY.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw792ca4b3/JBL_TUNE115BT_ProductImage_Front_GREY.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+TUNE+115BT.html?dwvar_JBL%20TUNE%20115BT_color=Grey-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT115BTGRY","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Grey
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0b58b96f/JBL_TUNE115BT_Product Image_Hero_BLUE.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwfdf72ff1/JBL_TUNE115BT_Product Image_Front_BLUE.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+TUNE+115BT.html?dwvar_JBL%20TUNE%20115BT_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT115BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw066b4d1d/JBL_TUNE115BT_Product Image_Hero_WHITE.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb33f6d76/JBL_TUNE115BT_Product Image_Front_WHITE.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+TUNE+115BT.html?dwvar_JBL%20TUNE%20115BT_color=White-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT115BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw34f14251/JBL_TUNE115BT_ProductImage_Hero_TEAL.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwfab1a0ee/JBL_TUNE115BT_ProductImage_Front_TEAL.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+TUNE+115BT.html?dwvar_JBL%20TUNE%20115BT_color=Teal-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT115BTTEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Teal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9d394072/JBL_TUNE115BT_Product Image_Hero_ORANGE.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa03c7a91/JBL_TUNE115BT_Product Image_Front_ORANGE.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+TUNE+115BT.html?dwvar_JBL%20TUNE%20115BT_color=Coral%20Orange-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT115BTCOR","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Coral Orange
 • +

JBL Tune 500BT

tai nghe in-ear không dây ₫ 1,690,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw4f1a9a59/JBL_TUNE500BT_Product-Image_Hero_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd47c0faa/JBL_TUNE500BT_Product-Image_Front_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+TUNE500BT.html?dwvar_JBL%20TUNE500BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT500BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,690,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 1,690,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw977967be/JBL_Tune500BT_Hero_White_1605x1605.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw53b4f344/JBL_Tune500BT_Front_White_1605x1605.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+TUNE500BT.html?dwvar_JBL%20TUNE500BT_color=White-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLT500BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,690,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 1,690,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

EVEREST™ 310GA

Wireless on-ear headphones ₫ 4,650,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwaa09ce6b/JBL_Everest_310GA_Gun-Metal_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd528315a/JBL_Everest_310_Gun-Metal_Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+EVEREST+310GA.html?dwvar_JBL%20EVEREST%20310GA_color=Gun%20Metal-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLV310GABTGML","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Gun Metal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1ec73a28/JBL_Everest_310GA_Brown_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw01da1817/JBL_Everest_310_Brown_Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+EVEREST+310GA.html?dwvar_JBL%20EVEREST%20310GA_color=Brown-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLV310GABTBRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,650,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 4,650,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Brown
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwecd79653/JBL_Everest_310GA_Silver_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1dea0156/JBL_Everest_310_Silver_Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+EVEREST+310GA.html?dwvar_JBL%20EVEREST%20310GA_color=Silver-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLV310GABTSIL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Silver
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw78f1643f/JBL_Everest_310GA_Purple_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe393b10c/JBL_Everest_310_Purple_Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/work-from-home/JBL+EVEREST+310GA.html?dwvar_JBL%20EVEREST%20310GA_color=Purple-GLOBAL-Current&cgid=work-from-home","productID":"JBLV310GABTPUR","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Purple
 • +