MUA HÀNG CHO DOANH
NGHIỆP

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua số lượng lớn cho doanh nghiệp hoặc cá nhân (không nhằm mục đích bán lại), chương trình Mua hàng cho doanh nghiệp bởi HARMAN cung cấp cho bạn cơ hội để đặt hàng các sản phẩm âm thanh của HARMAN với mức giá chiết khấu tuyệt vời. Chỉ từ 50 đơn vị trở lên cho một hoặc một nhóm sản phẩm kết hợp sẽ đủ điều kiện mua hàng số lượng lớn, không bao gồm sản phẩm tân trang lại.

Để biết thông tin về mua hàng số lượng lớn và để đặt hàng, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu dưới đây.

Vui lòng không sử dụng biểu mẫu này cho yêu cầu bán lại.
Bạn sẽ nhận được phản hồi sau 1 đến 3 ngày làm việc.


*Không được bỏ trống

Bằng việc tạo tài khoản, bạn hiểu và đồng ý với Điều khoản sử dụngChính sách riêng tư của chúng tôi.

CẢM ƠN

Vui lòng chờ đợi phản hồi của chúng tôi trong 1 đến 3 ngày làm việc.