Tai nghe nhét tai &
Tai nghe Earbuds

 • Tính năng
 • Màu sắc
 • Giá tiền sản phẩm
 • Vui lòng chọn
 • Độ phổ biến
 • Tên: (Từ A - Z)
 • Tên: (Từ Z - A)
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw253e7747/JBL_TUNE120_Product_Image_Hero_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Black-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwdf8bd3b4/JBL_TUNE120_Product_Image_Hero_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=White-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw95aabc04/JBL_TUNE120_Product Image_Hero_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Blue-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb6c0c9a0/JBL_TUNE120_Product_Image_Hero_Pink.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Pink-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSPIK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Pink
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwaf7fba3b/JBL_TUNE120_Product_Image_Hero_Green.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Green-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Green
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwff38941b/JBL_TUNE120_Product_Image_Hero_Yellow.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Yellow-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSYEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Yellow
Tai nghe in-ear True Wireless cho cuộc sống hằng ngày
₫ 2,390,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2b50a605/JBL_LIVE220BT_Product Image_Hero_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+220BT-.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20220BT-_color=Blue-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE220BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw4208c87f/JBL_LIVE220BT_Product Image_Hero_Green.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+220BT-.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20220BT-_color=Green-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE220BTGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Green
Live life amplified.
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwaabae2aa/JBL_FREE_floating1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+FREE+X.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20FREE%20X_color=Black-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLFREEXBLKBT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dweab56249/JBL_FREE_floating2-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+FREE+X.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20FREE%20X_color=White-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLFREEXWHTBT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  White
JBL Free – tai nghe True Wireless tích hợp công nghệ JBL Signature Sound huyền thoại, thời gian sử dụng 24h với thiết kế nhỏ gọn, thoải mái khi mang. Free X đã sẵn sàng bên bạn cả ngày dài.
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw93ce5d13/Live200_Hero_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+200BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20200BT_color=Black-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE200BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,650,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,650,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw326039fc/Live200_Hero_Blue-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+200BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20200BT_color=Blue-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE200BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,650,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,650,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw93c6bb8c/Live200_Hero_White-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+200BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20200BT_color=White-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE200BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,650,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,650,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2c5785aa/Live200_Hero_Green-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+200BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20200BT_color=Green-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE200BTGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,650,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,650,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Green
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7f2af697/Live200_Hero_Red-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+200BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20200BT_color=Red-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE200BTRED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,650,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,650,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Red
Tai nghe không dây nhét tai
₫ 1,650,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw20b25acf/JBL_Everest_110GA_Gunmetal_Hero_8414_FS_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+EVEREST+110GA.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20EVEREST%20110GA_color=Gun%20Metal-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLV110GABTGML","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,450,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,450,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Gun Metal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw3f07cc81/JBL_Everest_110GA_MountainSilver_Hero_8432-1_FS_X1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+EVEREST+110GA.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20EVEREST%20110GA_color=Silver-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLV110GABTSIL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,450,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,450,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Silver
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw5e0f9f21/JBL_Everest_110GA_SteelBlue_Hero_8449_FS_X1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+EVEREST+110GA.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20EVEREST%20110GA_color=Blue-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLV110GABTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,450,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,450,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
Tai nghe không dây trong tai
₫ 2,450,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw844a0e68/Live100_Hero_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+100.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20100_color=Black-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE100BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 950,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 950,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1f422b6a/Live100_Hero_White-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+100.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20100_color=White-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE100WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 950,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 950,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw066e9d56/Live100_Hero_Green-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+100.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20100_color=Green-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE100GRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 950,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 950,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Green
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwcdd618ec/Live100_Hero_Red-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+LIVE+100.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20LIVE%20100_color=Red-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLLIVE100RED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 950,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 950,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Red
JBL LIVE100- Âm thanh chuẩn mực đi cùng thiết kế đầy tinh tế.
₫ 950,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw02837628/JBL_Endurance-SPRINT_Product-Image_Black_Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+SPRINT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20Endurance%20SPRINT_color=Black-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURSPRINTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,250,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,250,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa79ab444/JBL_Endurance-SPRINT_Product-Image_BLUE_Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+SPRINT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20Endurance%20SPRINT_color=Blue-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURSPRINTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,250,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,250,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw55c3f1c7/JBL_Endurance-SPRINT_Product-Image_Red_front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+SPRINT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20Endurance%20SPRINT_color=Red-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURSPRINTRED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,250,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,250,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb973e6e7/JBL_Endurance-SPRINT_Product-Image_TEAL_front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+SPRINT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20Endurance%20SPRINT_color=Teal-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURSPRINTTEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,250,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,250,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Teal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw74a89850/JBL_Endurance-SPRINT_Product-Image_Black_Lime_Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+SPRINT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20Endurance%20SPRINT_color=Yellow-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURSPRINTBNL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,250,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,250,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Yellow
Tai nghe thể thao nhét tai hỗ trợ kết nối Bluetooth và chống thấm nước
₫ 1,250,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw353faf82/JBL_Endurance-JUMP_Product-Image_Grey_Front-1605x1605px_New.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+JUMP.html?dwvar_JBL%20Endurance%20JUMP_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=in-ear-headphones","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURJUMPBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,750,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,750,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2f5f6c26/JBL_Endurance-JUMP_Product-Image_Blue_Front-1605x1605px_New.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+JUMP.html?dwvar_JBL%20Endurance%20JUMP_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=in-ear-headphones","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURJUMPBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,750,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,750,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0d7c72fd/JBL_Endurance-JUMP_Product-Image_Red_Front-1605x1605px_New.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+JUMP.html?dwvar_JBL%20Endurance%20JUMP_color=Red-GLOBAL-Current&cgid=in-ear-headphones","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURJUMPRED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,750,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,750,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6f3734dd/JBL_Endurance-JUMP_Product-Image_Teal_Front-1605x1605px_New.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+JUMP.html?dwvar_JBL%20Endurance%20JUMP_color=Teal-GLOBAL-Current&cgid=in-ear-headphones","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURJUMPTEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,750,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,750,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Teal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa14852f2/JBL_Endurance-JUMP_Product-Image_Black-Lime_Front-1605x1605px_New.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+JUMP.html?dwvar_JBL%20Endurance%20JUMP_color=Yellow-GLOBAL-Current&cgid=in-ear-headphones","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURJUMPBNL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,750,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,750,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Yellow
Tai nghe thể thao nhét tai hỗ trợ kết nối Bluetooth và chống thấm nước
₫ 1,750,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw03e9a51f/JBL_Endurance_RUN_Product-Image_Black_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+RUN.html?dwvar_JBL%20Endurance%20RUN_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=in-ear-headphones","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURRUNBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6806723c/JBL_Endurance_RUN_Product-Image_Blue_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+RUN.html?dwvar_JBL%20Endurance%20RUN_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=in-ear-headphones","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURRUNBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb49052bf/JBL_Endurance_RUN_Product-Image_Red_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+RUN.html?dwvar_JBL%20Endurance%20RUN_color=Red-GLOBAL-Current&cgid=in-ear-headphones","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURRUNRED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw81f87117/JBL_Endurance_RUN_Product-Image_TEAL_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+RUN.html?dwvar_JBL%20Endurance%20RUN_color=Teal-GLOBAL-Current&cgid=in-ear-headphones","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURRUNTEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Teal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd7aa763c/JBL_Endurance_RUN_Product-Image_Black_Lime_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+RUN.html?dwvar_JBL%20Endurance%20RUN_color=Yellow-GLOBAL-Current&cgid=in-ear-headphones","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURRUNBNL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Yellow
Tai nghe thể thao nhét tai chống thấm mồ hôi
₫ 490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwba85e184/JBL_Endurance-DIVE_Product-Image_Black_new-Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+DIVE.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20Endurance%20DIVE_color=Black-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURDIVEBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,150,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,150,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa9afce09/JBL_Endurance-DIVE_Product-Image_Blue_new-Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+DIVE.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20Endurance%20DIVE_color=Blue-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURDIVEBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,150,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,150,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw8a3c9f8a/JBL_Endurance-DIVE_Product-Image_Red_new-Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+DIVE.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20Endurance%20DIVE_color=Red-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURDIVERED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,150,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,150,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe8c489d2/JBL_Endurance-DIVE_Product-Image_Teal_new-Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+DIVE.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20Endurance%20DIVE_color=Teal-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURDIVETEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,150,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,150,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Teal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw4f70b497/JBL_Endurance-DIVE_Product-Image_Black-Lime_new-Front-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+Endurance+DIVE.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20Endurance%20DIVE_color=Yellow-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURDIVEBNL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,150,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,150,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Yellow
Tai nghe thể thao nhét tai hỗ trợ kết nối Bluetooth tích hợp máy nghe nhạc MP3
₫ 2,150,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw5f7c3c7b/Tune205BT_Black_Silver_Main_All-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE+205BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE%20205BT_color=Black-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT205BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw5db806c2/Tune205BT_White_Silver_Main_All-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE+205BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE%20205BT_color=Silver-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT205BTSIL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Silver
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2e0e00ac/Tune205BT_White_Gold_Main_All-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE+205BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE%20205BT_color=Champagne%20Gold-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT205BTCGD","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Champagne Gold
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwf1f1de2a/Tune205BT_White_Copper_Main_All-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE+205BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE%20205BT_color=Rose%20Gold-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT205BTRGD","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Rose Gold
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe8c6875e/Tune205BT_Black_Blue_Main_All-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE+205BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE%20205BT_color=Blue-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT205BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw8e993819/Tune205BT_Black_Green_Main_All-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/JBL+TUNE+205BT.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_JBL%20TUNE%20205BT_color=Green-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT205BTGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Green
Tai nghe không dây mang đến cho bạn chất âm JBL Pure Bass Sound trứ danh cùng độ hoàn thiện cao và chất lượng.
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwdf296711/Reflect_Mini2_Hero_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/REFLECT+MINI+2.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_REFLECT%20MINI%202_color=Black-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLREFMINI2BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,250,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,250,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc20b0187/Reflect_Mini2_Hero_Blue-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/REFLECT+MINI+2.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_REFLECT%20MINI%202_color=Blue-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLREFMINI2BLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,250,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,250,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa7068490/Reflect_Mini2_Hero_Lime-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/REFLECT+MINI+2.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_REFLECT%20MINI%202_color=Green-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLREFMINI2GRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,250,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,250,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Green
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1d42658b/Reflect_Mini2_Hero_Light_Blue-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/in-ear-headphones/REFLECT+MINI+2.html?cgid=in-ear-headphones&dwvar_REFLECT%20MINI%202_color=Teal-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLREFMINI2TEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,250,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,250,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Teal
Tai nghe thể thao hỗ trợ kết nối Bluetooth với kích thước gọn nhẹ
₫ 2,250,000 Cái