Search Report Called
On-Ear Headphones

Tai nghe gắn tai &
Tai nghe chụp tai


 • Màu sắc

 • Giá tiền sản phẩm

 • Tính năng

JBL Quantum 300

Tai nghe gaming Hybrid trùm đầu với micro gạt ₫ 1,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7029c60e/JBL_Quantum_300_Product Image_Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM300.html?dwvar_QUANTUM300_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM300BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 100

Tai nghe gaming trùm đầu với micro gắn rời ₫ 990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd8b17083/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_Black_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM100BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw06bdb332/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_White_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM100WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw371747ba/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_Blue_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM100BLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +

JBL Quantum 200

Tai nghe gaming trùm đầu với micro gạt ₫ 1,390,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw30c12260/JBL_Quantum_200_Product Image_Side Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM200.html?dwvar_QUANTUM200_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM200BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 800

Tai nghe chơi game không dây trùm đầu với tính năng Chống ồn chủ động và Bluetooth 5.0 ₫ 4,790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc7e488eb/JBL_Quantum 800_Product Image_ANGLE_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM800.html?dwvar_QUANTUM800_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM800BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,790,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 400

Tai nghe gaming trùm đầu kết nối USB với vòng xoay trò chuyện ₫ 2,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb3336ae2/JBL_Quantum_400_Product Image_Hero 02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM400.html?dwvar_QUANTUM400_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM400BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum ONE

Tai nghe gaming trùm đầu có dây chuyên nghiệp kết nối USB với công nghệ JBL QuantumSPHERE 360 tiên tiến cùng khả năng theo dõi chuyển động đầu ₫ 5,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw01d802d6/JBL_QUANTUM ONE_Product Image_Angle.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUMONE.html?dwvar_QUANTUMONE_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUMONEBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 5,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 600

Tai nghe gaming trùm đầu không dây với âm thanh đa hướng và vòng xoay cân bằng trò chuyện ₫ 3,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb8a820d7/JBL_QUANTUM 600_Product Image_Side_Teal.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM600.html?dwvar_QUANTUM600_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM600BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL CLUB 700BT

Wireless on-ear headphones ₫ 3,590,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7f7d4938/JBL_CLUB_700BT_Product Photo_HERO.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/CLUB700BT.html?dwvar_CLUB700BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLCLUB700BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,590,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,590,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL TUNE 700BT

Wireless Over-Ear Headphones ₫ 1,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dweb1788c1/JBL_TUNE700BT_ProductImage_Hero_Blue02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/TUNE700BT.html?dwvar_TUNE700BT_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT700BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw119944dc/JBL_TUNE700BT_ProductImage_Hero_Black 02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/TUNE700BT.html?dwvar_TUNE700BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT700BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw30dea30a/JBL_TUNE700BT_ProductImage_Hero_Red_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/TUNE700BT.html?dwvar_TUNE700BT_color=Coral%20Orange-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT700BTCOR","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Coral Orange
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa8ba7d8b/JBL_TUNE700BT_ProductImage_Hero_White_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/TUNE700BT.html?dwvar_TUNE700BT_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT700BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL E65BTNC

Tai nghe chống ồn không dây ₫ 4,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw55e48151/JBL_E65BTNC_Hero_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/E65BTNC.html?dwvar_E65BTNC_color=Black%20Matte-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE65BTNCBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black Matte
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw8d88d824/JBL_E65BTNC_Hero_White-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/E65BTNC.html?dwvar_E65BTNC_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE65BTNCWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc859ca3c/JBL_E65BTNC_Hero_Stone_Blue-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/E65BTNC.html?dwvar_E65BTNC_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE65BTNCBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +

UA Sport Wireless Train Project Rock – Engineered by JBL

On-ear sport Headphones ₫ 3,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa523d973/UA_Rock_Edition_Red_Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/UA+SW+TRAIN+%28ROCK+EDITION%29.html?dwvar_UA%20SW%20TRAIN%20%28ROCK%20EDITION%29_color=Red-AM-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"UAROCKOEBTREDAM","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw33c55fb0/JBL_UA_Project_Rock_Hero_white.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/UA+SW+TRAIN+%28ROCK+EDITION%29.html?dwvar_UA%20SW%20TRAIN%20%28ROCK%20EDITION%29_color=White-AM-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"UAROCKOEBTWHTAM","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL TUNE 750BTNC

Wireless Over-Ear ANC Headphones ₫ 3,190,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc5d8988c/JBL_TUNE_750BTNC_Coral_Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/TUNE750BTNC.html?dwvar_TUNE750BTNC_color=Coral%20Orange-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT750BTNCCOR","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,190,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,190,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Coral Orange
 • +

JBL LIVE 650BTNC

tai nghe Over-ear không dây có chức năng chống ồn. ₫ 4,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwcafaf9e9/JBL_LIVE650BTNC_Product-Image_Hero_Black_071_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE650BTNC.html?dwvar_JBL%20LIVE650BTNC_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE650BTNCBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,990,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6afae504/JBL_LIVE650BTNC_Product-Image_Hero_White_069_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE650BTNC.html?dwvar_JBL%20LIVE650BTNC_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE650BTNCWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,990,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw49e738d6/JBL_LIVE650BTNC_Product-Image_Hero_Blue_067_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE650BTNC.html?dwvar_JBL%20LIVE650BTNC_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE650BTNCBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,990,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +

JBL LIVE 400BT

tai nghe on-ear không dây ₫ 2,350,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw77d45a91/JBL_LIVE400BT_Product-Photo_Hero_White-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE400BT.html?dwvar_JBL%20LIVE400BT_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE400BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,350,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,350,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw07c81250/JBL_LIVE400BT_Product-Photo_Hero_Green-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE400BT.html?dwvar_JBL%20LIVE400BT_color=Green-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE400BTGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,350,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,350,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Green
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0fe73b20/JBL_LIVE400BT_Product-Photo_Hero_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE400BT.html?dwvar_JBL%20LIVE400BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE400BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,350,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,350,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc9d11030/JBL_LIVE400BT_Product-Photo_Hero_Red-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE400BT.html?dwvar_JBL%20LIVE400BT_color=Red-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE400BTRED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,350,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,350,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1386e6bf/JBL_LIVE400BT_Product-Photo_Hero_Blue-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE400BT.html?dwvar_JBL%20LIVE400BT_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE400BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,350,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,350,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +

JBL LIVE 500BT

tai nghe on-ear không dây ₫ 3,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe98732e3/JBL_LIVE500BT_Product-Photo_Hero_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE500BT.html?dwvar_JBL%20LIVE500BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE500BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw859f36b3/JBL_LIVE500BT_Product-Photo_Hero_Blue-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE500BT.html?dwvar_JBL%20LIVE500BT_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE500BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw13a3ce38/JBL_LIVE500BT_Product-Photo_Hero_Green-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE500BT.html?dwvar_JBL%20LIVE500BT_color=Green-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE500BTGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Green
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw61d498e2/JBL_LIVE500BT_Product-Photo_Hero_Red-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE500BT.html?dwvar_JBL%20LIVE500BT_color=Red-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE500BTRED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb52809cf/JBL_LIVE500BT_Product-Photo_Hero_White-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+LIVE500BT.html?dwvar_JBL%20LIVE500BT_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLLIVE500BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL TUNE 500BT

tai nghe in-ear không dây ₫ 1,690,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2bd53153/JBL_TUNE500BT_Product-Image_Hero_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+TUNE500BT.html?dwvar_JBL%20TUNE500BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT500BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,690,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,690,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwfe6a9253/JBL_Tune500BT_Hero_White_1605x1605.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+TUNE500BT.html?dwvar_JBL%20TUNE500BT_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT500BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,690,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,690,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL TUNE 500

tai nghe on-ear có dây ₫ 890,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw759e444b/JBL_TUNE500_Product-Image_Hero_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+TUNE500.html?dwvar_JBL%20TUNE500_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT500BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0133e501/JBL_Tune500_Hero_White1605x1605.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+TUNE500.html?dwvar_JBL%20TUNE500_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT500WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw20edd5de/JBL_TUNE500_Product-Image_Hero_Blue-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+TUNE500.html?dwvar_JBL%20TUNE500_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT500BLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +

JBL EVEREST™ 710GA

Chất âm JBL huyền thoại - Hoàn toàn không dây ₫ 5,750,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa4608d31/JBL_Everest_710_Silver_Hero_R1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+EVEREST710+GA.html?dwvar_JBL%20EVEREST710%20GA_color=Silver-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLV710GABTSIL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,750,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 5,750,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Silver
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw3bae0867/JBL_Everest_710_Gun-Metal_Hero_R1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+EVEREST710+GA.html?dwvar_JBL%20EVEREST710%20GA_color=Gun%20Metal-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLV710GABTGML","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,750,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 5,750,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Gun Metal
 • +

JBL TUNE 600BTNC

Tai nghe không dây với chức năng chống ồn chủ động kèm công nghệ JBL Pure Bass Sound danh tiếng. ₫ 2,290,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw5141e555/600BTNC_Hero_Navy-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+TUNE600BTNC.html?dwvar_JBL%20TUNE600BTNC_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT600BTNCBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,290,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,290,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwf9b4bba8/600BTNC_Hero_Pink-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+TUNE600BTNC.html?dwvar_JBL%20TUNE600BTNC_color=Pink-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT600BTNCPIK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,290,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,290,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Pink
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw540f04f5/600BTNC_Hero_Black-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+TUNE600BTNC.html?dwvar_JBL%20TUNE600BTNC_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT600BTNCBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,290,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,290,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw72c901fc/600BTNC_Hero_White-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+TUNE600BTNC.html?dwvar_JBL%20TUNE600BTNC_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT600BTNCWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,290,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,290,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL JR300

Tai nghe nhét tai trẻ em ₫ 590,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb9e2003c/JBL_Jr300_Headphones_Red_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JR300.html?dwvar_JR300_color=Spider%20Red-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLJR300RED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 590,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Spider Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwf4069023/JBL_Jr300_Headphones_LightBlue_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JR300.html?dwvar_JR300_color=Ice%20Blue-USA-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLJR300BLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 590,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Ice Blue
 • +

JBL JR300BT

Tai nghe Bluetooth cho trẻ em ₫ 1,090,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw73280a34/JBL_JR300BT_Pink_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JR+300BT.html?dwvar_JR%20300BT_color=Punky%20Pink-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLJR300BTPIK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,090,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,090,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Punky Pink
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6bee09b1/JBL_JR300BT_Teal_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JR+300BT.html?dwvar_JR%20300BT_color=Tropic%20Teal-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLJR300BTTEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,090,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,090,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Tropic Teal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw91b5869a/JBL_JR300BT_BlueOrange_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JR+300BT.html?dwvar_JR%20300BT_color=Rocker%20Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLJR300BTUNO","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,090,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,090,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Rocker Blue
 • +

JBL EVEREST™ ELITE 750NC

Tai nghe khử tiếng ồn không dây thích ứng ₫ 6,790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw313dfee6/JBL Everest_Elite_750NC_Blue_Hero_1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/EVEREST+ELITE+750NC.html?dwvar_EVEREST%20ELITE%20750NC_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLV750NXTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 6,790,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 6,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw24021a3c/JBL Everest_Elite_750NC_Gun Metal_Hero_1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/EVEREST+ELITE+750NC.html?dwvar_EVEREST%20ELITE%20750NC_color=Gun%20Metal-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLV750NXTGML","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 6,790,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 6,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Gun Metal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwcdb59940/JBL Everest_Elite_750NC_Silver_Hero_1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/EVEREST+ELITE+750NC.html?dwvar_EVEREST%20ELITE%20750NC_color=Silver-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLV750NXTSIL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 6,790,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 6,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Silver
 • +

JBL EVEREST™ 710

Tai nghe không dây ₫ 5,190,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw30700e08/JBL_Everest_710_Gun-Metal_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/EVEREST+710.html?dwvar_EVEREST%20710_color=Gun%20Metal-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLV710BTGML","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,190,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 5,190,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Gun Metal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6cdd4b3d/JBL_Everest_710_Silver_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/EVEREST+710.html?dwvar_EVEREST%20710_color=Silver-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLV710BTSIL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,190,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 5,190,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Silver
 • +

JBL EVEREST™ 310

Tai nghe không dây ₫ 4,650,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dweee65629/JBL_Everest_310_Gun-Metal_Hero-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/EVEREST+310.html?dwvar_EVEREST%20310_color=Gun%20Metal-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLV310BTGML","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,650,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,650,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Gun Metal
 • +

JBL E55BT

Tai nghe không dây
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw61611c0e/JBL_E55BT_KEY_WHITE_6165_FS_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+E55BT.html?dwvar_JBL%20E55BT_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE55BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa4fe3f3a/JBL_E55BT_KEY_TEAL_6069_FS_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+E55BT.html?dwvar_JBL%20E55BT_color=Teal-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE55BTTEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Teal
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw04b5cf6d/JBL_E55BT_KEY_BLUE_6182_FS_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+E55BT.html?dwvar_JBL%20E55BT_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE55BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw8c9ae4ad/JBL_E55BT_KEY_RED_6063_FS_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+E55BT.html?dwvar_JBL%20E55BT_color=Red-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE55BTRED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd0d4301c/JBL_E55BT_KEY_BLACK_6175_FS_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+E55BT.html?dwvar_JBL%20E55BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE55BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

E35

Tai nghe nhét trên tai
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwbe6dd9f8/JBL_E35_HERO_RED_5681_FS_x2-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+E35.html?dwvar_JBL%20E35_color=Red-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE35RED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":5,"message":"Limit is 5 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Red
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe494c365/JBL_E35_HERO_BLUE_5667_FS_x2-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+E35.html?dwvar_JBL%20E35_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE35BLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":5,"message":"Limit is 5 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw671b8005/JBL_E35_HERO_WHITE_5687_FS_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+E35.html?dwvar_JBL%20E35_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLE35WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":5,"message":"Limit is 5 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL T450

Tai nghe nhét trên tai ₫ 790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6a6470bf/450_white_angle_01-1606x1606px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+T450.html?dwvar_JBL%20T450_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT450WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 790,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwaa294f72/450_blue_angle_01-1606x1606px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+T450.html?dwvar_JBL%20T450_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT450BLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 790,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc80fd537/450_black_angle_01-1606x1606px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+T450.html?dwvar_JBL%20T450_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT450BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 790,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL T450BT

Tai nghe không dây ₫ 1,590,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwacb729b8/450BT_white_angle_01-1606x1606px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+T450BT.html?dwvar_JBL%20T450BT_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT450BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,590,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwcefc3666/450BT_black_angle_01-1606x1606px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+T450BT.html?dwvar_JBL%20T450BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT450BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,590,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw845d724d/450BT_blue_angle_01-1606x1606px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JBL+T450BT.html?dwvar_JBL%20T450BT_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT450BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,590,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,590,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +