Search Report Called
On-Ear Headphones

Tai nghe gắn tai &
Tai nghe chụp tai


 • Màu sắc

 • Giá tiền sản phẩm

 • Tính năng

JBL Jr310BT

Kids Wireless on-ear headphones
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6890af9b/JBL_JR 310BT_Product Image_Hero_Skyblue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/JR310BT-.html?dwvar_JR310BT-_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLJR310BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +

JBL Quantum 50

Tai nghe chơi game có dây với thanh trượt âm lượng và phím ngắt mic chuyên dụng ₫ 890,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb29ad5aa/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Hero_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM50-.html?dwvar_QUANTUM50-_color=Purple-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM50PUR","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Purple
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9eb8dd93/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Hero_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM50-.html?dwvar_QUANTUM50-_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM50BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw77a1b561/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Hero_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM50-.html?dwvar_QUANTUM50-_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM50WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL Quantum 300

Tai nghe gaming Hybrid trùm đầu với micro gạt ₫ 1,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb7b378f6/JBL_Quantum_300_Product Image_Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM300.html?dwvar_QUANTUM300_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM300BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 100

Tai nghe gaming trùm đầu với micro gắn rời ₫ 990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw4e19b07b/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_Black_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM100BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw71242620/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_White_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM100WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwbe579630/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_Blue_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM100BLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • +

JBL Quantum 200

Tai nghe gaming trùm đầu với micro gạt ₫ 1,390,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwcdc8d90e/JBL_Quantum_200_Product Image_Side Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM200.html?dwvar_QUANTUM200_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM200BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,390,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 1,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 800

Tai nghe chơi game không dây trùm đầu với tính năng Chống ồn chủ động và Bluetooth 5.0 ₫ 4,790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9dd2d693/JBL_Quantum 800_Product Image_ANGLE_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM800.html?dwvar_QUANTUM800_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM800BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,790,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 4,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 400

Tai nghe gaming trùm đầu kết nối USB với vòng xoay trò chuyện ₫ 2,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw8733d278/JBL_Quantum_400_Product Image_Hero 02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM400.html?dwvar_QUANTUM400_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM400BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum ONE

Tai nghe gaming trùm đầu có dây chuyên nghiệp kết nối USB với công nghệ JBL QuantumSPHERE 360 tiên tiến cùng khả năng theo dõi chuyển động đầu ₫ 5,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw8165e7ce/JBL_QUANTUM ONE_Product Image_Angle.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUMONE.html?dwvar_QUANTUMONE_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUMONEBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 5,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 600

Tai nghe gaming trùm đầu không dây với âm thanh đa hướng và vòng xoay cân bằng trò chuyện ₫ 3,690,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd56ce46b/JBL_QUANTUM 600_Product Image_Side_Teal.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/QUANTUM600.html?dwvar_QUANTUM600_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLQUANTUM600BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,690,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 3,690,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL CLUB 700BT

Wireless on-ear headphones ₫ 3,590,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7f7d4938/JBL_CLUB_700BT_Product Photo_HERO.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/CLUB700BT.html?dwvar_CLUB700BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLCLUB700BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,590,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 3,590,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Currently unavailable","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL TUNE 700BT

Wireless Over-Ear Headphones ₫ 1,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9182657b/JBL_TUNE700BT_ProductImage_Hero_Blue02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/TUNE700BT.html?dwvar_TUNE700BT_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT700BTBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw97179a2d/JBL_TUNE700BT_ProductImage_Hero_Black 02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/TUNE700BT.html?dwvar_TUNE700BT_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT700BTBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0090d163/JBL_TUNE700BT_ProductImage_Hero_Red_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/TUNE700BT.html?dwvar_TUNE700BT_color=Coral%20Orange-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT700BTCOR","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Coral Orange
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2a37ff6c/JBL_TUNE700BT_ProductImage_Hero_White_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/over-ear-headphones/TUNE700BT.html?dwvar_TUNE700BT_color=White-GLOBAL-Current&cgid=over-ear-headphones","productID":"JBLT700BTWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +