­­TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CÔNG TY HARMAN

Có hiệu lực từ ngày: 01/05/2018

Chính sách Bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về những thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng trang web, xem sản phẩm hoặc các nội dung được đề xuất bởi Chính sách Bảo mật (Chung quy gọi là "Dịch vụ"). Dịch vụ của Chúng tôi khá đa dạng nên đôi khi những điều khoản mới sẽ được áp dụng thêm. Những điều khoản được thêm vào sẽ có hiệu lực với Những dịch vụ có liên quan và đồng thời nằm trong thoả thuận đồng ý của bạn với chúng tôi nếu bạn đồng ý sử dụng Những dịch vụ này.

Vì để thực hiện đúng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Liên minh châu Âu và trừ phi có những sự thay đổi hay quy định khác thì Harman sẽ là bên thu nhập và quản lý dữ liệu cũng như chịu trách nhiệm cho việc tiếp nhận và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn.

Tuyên bố Chính sách Bảo mật này được đưa vào Điều khoản Sử dụng của chúng tôi tại trang web https://www.harman.com/terms-use. Xin vui lòng đọc kỹ cả hai tài liệu vì chúng có chứa những thông tin quan trọng về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn có gì không hiểu về Tuyên bố Chính sách Bảo mật và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ thông qua thông tin dưới đây.

 

NHỮNG ĐỊNH NGHĨA QUAN TRỌNG CẦN NẮM

Thông tin tổng hợp - Aggregate Information” là những thông tin gộp chung với thông tin về nhiều người dùng khác sau đó được phân tích hoặc đánh giá dưới dạng tổng thể, sao cho không có một cá nhân cụ thể nào bị xác định hay nhận dạng. Ví dụ: Thông tin Tổng hợp - Aggrerate Information có thể nhận định rằng "50% trong tổng số người dùng của chúng tôi đã sử dụng ứng dụng di động trong tháng trước".

Cookies” là nhưng tập tin văn bản, thường có kích thước khá nhỏ và được đặt trong máy tính của người dùng bởi máy chủ trang web. Cookies không thể tự động chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của người dùng. Cookies được ấn định dành riêng cho một người dùng nhất định và chỉ có thể đọc được bởi máy chủ của trang web thông qua tên miền đã cung cấp cookie cho người dùng.

Thông tin cá nhân” bao gồm tất cả các thông tin để nhận dạng người dùng, dù là đơn lẻ hay được tổng hợp cùng nhiều thông tin khác. Thông tin cá nhân không bao gồm Thông tin Tổng hợp hoặc các thông tin nặc danh khác (bao gồm siêu dữ liệu - metadata) được tiếp nhận bởi Harman và không thể sử dụng để xác định danh tính của bạn, kể cả khi những thông tin này xuất phát từ chính Thông tin Cá nhân của bạn.

Mức độ sử dụng dữ liệu” là thông tin về cách mà bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như loại trình duyệt, tên miền, lượt xem, thời lượng và thông tin về thiết bị mà bạn đã dùng để truy cập Dịch vụ.

Tập tin chỉ báo (Web Beacons): Còn biết đến là "Clear Gifs" hay "Pixel Tags"), đây là những đồ họa nhỏ có chứa các ký hiệu nhận dạng duy nhất được tích hợp vào trong các trang web hoặc email để có thể cho người gửi biết được về hành động của một người dùng trang web và khi nào email họ gửi đã được mở/ nhận.

 

TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi cần thu nhập Dữ liệu Cá nhân khi có nhu cầu giao sản phẩm, quản lý các hoạt động tiếp thị, tiếp nhận phản hồi từ người dùng, hỗ trợ khách hàng, thực hiện đơn đặt hàng sản phẩm và duy trì các hoạt động kinh doanh. Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi tiếp nhận sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào việc bạn có đang sử dụng trang web, sản phẩm hoặc Dịch vụ khác từ chúng tôi.

Về những thông tin mà bạn cần cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản hay thiết lập trang cá nhân, chúng tôi sẽ tiếp nhận những dữ liệu cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, nơi sinh sống và những thông tin cần thiết khác của bạn để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như cách bạn sử dụng một Dịch vụ cụ thể nào đó. Thông tin này sẽ bao gồm:

 • Thông tin cụ thể về thiết bị. Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin chi tiết về thiết bị mà bạn đang sử dụng (ví dụ như model của phần cứng, phiên bản hệ điều hành, thông tin nhận dạng thiết bị UDID và thông tin về mạng di động).
 • Thông tin đăng nhập. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định về nhật ký máy chủ, chẳng hạn như mức sử dụng dữ liệu, chi tiết sử dụng và những thông tin quan trọng của thiết bị (Ví dụ: sập nguồn, hoạt động của hệ thống, cài đặt cho phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ theo yêu cầu của bạn và phân tích lưu lượng URL.)
 • Thông tin địa điểm. Chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực tế của bạn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để xác định vị trí, bao gồm địa chỉ IP, GPS và các công nghệ cảm biến khác. Ví dụ: Nếu bạn cần Dịch vụ của chúng tôi chỉ đường, báo cáo lưu lượng truy cập, đề xuất của các cơ sở gần địa điểm của bạn và cung cấp các dịch vụ tương tự, thì chúng tôi có thể sẽ phải thu nhập địa điểm thực tế trên thiết bị của bạn hoặc thông tin địa lý đã được tổng hợp lại và từ đó có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn dịch vụ mong muốn.
 • Số lượng ứng dụng nhất định. Một số Dịch vụ bao gồm một số ứng dụng nhất định. Số lượng ứng dụng này kèm theo thông tin cài đặt của bạn (ví dụ: loại hệ điều hành và số phiên bản ứng dụng) có thể sẽ được gửi cho chúng tôi tại thời điểm cài đặt hoặc cập nhật.
 • Những thông tin chúng tôi thu thập khi bạn đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi có thể sẽ được liên kết với tài khoản của bạn. Khi thông tin được liên kết với tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ xem đó là thông tin cá nhân.

Ngoài các mục đích được liệt kê ở trên, chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để:

 • Giao tiếp với bạn. Việc thu nhập tên của bạn là để nhằm mục đích trò chuyện dễ dàng hơn với người dùng cũng như xác định bạn có phải là người dùng của trang web hay sản phẩm hay không.
 • Xác nhận danh tính. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để xác minh bạn là ai. Ví dụ: chúng tôi có thể xác minh tuổi của bạn hoặc là bạn đã có được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ để sử dụng trang web hoặc sản phẩm hay chưa.
 • Về việc gửi thư quảng cáo điện tử cho bạn. Chúng tôi có thể gửi cho bạn các thư quảng cáo điện tử hoặc các danh mục sản phẩm, để thông báo cho bạn về những sản phẩm sắp ra mắt của chúng tôi. Chung quy bạn có quyền lựa chọn nhận những thư quảng cáo điện tử này hoặc huỷ/ từ chối nhận thư quảng cáo điện tử bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin về cách huỷ/ từ chối, vui lòng tham khảo về QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN ở bên dưới.
 • Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu. Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc theo yêu cầu của bạn hoặc ngược lại nếu bạn không đồng ý.
 • Hỗ trợ và tiếp nhận phản hồi từ người dùng. Chúng tôi có thể yêu cầu Dữ liệu Cá nhân để có thể cung cấp hỗ trợ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân liên quan tới phản hồi của bạn.
 • Xử lý các giao dịch của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trong quá trình mua hàng để xác minh việc bạn sử dụng thẻ tín dụng hợp lệ (hoặc các phương thức thanh toán được ủy quyền khác), xử lý các thanh toán của bạn thông qua thẻ tín dụng (hoặc các phương thức thanh toán được ủy quyền khác ) và gửi các sản phẩm tới bạn.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin thống kê không mô tả, không thể định dạng về số lượng người truy cập sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, về cách mà người dùng sử dụng Dịch vụ, truy cập một số nội dung mặc định có sẵn trên Dịch vụ của chúng tôi và họ thường truy cập vào các nội dụng nhất định trong bao lâu, họ truy cập vào những nội dung như thế nào, và các tùy chọn hoặc cài đặt của người dùng cho một số Dịch vụ nhất định. Chúng tôi sử dụng Thông tin Tổng hợp này để phân tích thống kê về cách người dùng sử dụng Dịch vụ và từ đó có hể cải thiện Dịch vụ của mình tốt hơn. Đối với một số Dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Tổng hợp cho các đối tác của mình - những người cung cấp nội dung hoặc các dịch vụ được thêm vào dựa trên Thông tin Tổng hợp.

 

CÔNG NGHỆ THU NHẬP DỮ LIỆU

Chúng tôi sử dụng Cookies, Web Beacons và các công nghệ thu thập dữ liệu khác (Gọi chung là "Công nghệ Thu nhập Dữ liệu") để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ. Công nghệ Thu nhập Dữ liệu giúp bạn đăng nhập vào Dịch vụ, ghi nhớ cài đặt và tùy chỉnh cũng như giúp chúng tôi giữ an toàn và bảo mật cho thông tin của bạn, và cho phép các đối tác của chúng tôi cung cấp những quảng phù hợp cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả những sản phẩm thích hợp với tiêu chí cả bạn. Mặc dù Công nghệ Thu thập Dữ liệu có thể thay đổi thường xuyên, chúng thường rơi vào những trường hợp sau đây:

 • Xác thực. Chúng tôi sử dụng cookie để xác minh tài khoản của bạn và xác định thời điểm mà bạn đăng nhập để có thể giúp bạn truy cập Dịch vụ dễ dàng hơn cũng như giúp bạn có thấy được những trải nghiệm và các tính năng phù hợp với bạn.
 • Bảo mật và tình trạng nguyên vẹn của sản phẩm. Chúng tôi sử dụng cookie để bảo mật an toàn tài khoản và thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để chống lại các hoạt động vi phạm chính sách hoặc ảnh hưởng khả năng cung cấp Dịch vụ.
 • Quảng cáo, đánh giá cảm xúc khách hàng và phạm vi đo lường. Chúng tôi sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo cho các doanh nghiệp và các tổ chức khác đến với những người có thể quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ hoặc lý do mà họ quảng cáo. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo cho các doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ. Cookie giúp chúng tôi phục vụ và giới hạn quảng cáo trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau được sử dụng bởi cùng một người.
 • Các tính năng và dịch vụ của trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt chức năng cung cấp Dịch vụ và đem đến cho bạn những trải nghiệm tốt nhất, bao gồm việc hiển thị các nội dung liên quan tới ngôn ngữ của bạn.
 • Phân thích và nghiên cứu số liệu: Chúng tôi sử dụng Cookies để hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng trang web và từ đó chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình. Ví dụ: chúng tôi hợp tác với Google Analytics, một công cụ sử dụng Cookies để theo dõi các tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi. Google sau đó thu thập thông tin đó và báo cáo lại cho chúng tôi mà không cần xác định cá nhân người dùng. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình và có thể phục vụ người dùng tốt hơn như bạn. Để biết thêm thông tin về công cụ Google Analytics, xin hãy truy cập vào https://support.google.com/analytics.

Mặc dù hầu hết các trình duyệt và thiết bị chấp nhận mặc định Cookies và nhiều Công nghệ Thu thập Dữ liệu khác, nhưng cài đặt của các trình duyệt và thiết bị này thường cho phép bạn xóa hoặc từ chối kết nối Cookies. Nếu bạn tắt Cookies, một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi có thể không khả dụng hoặc hoạt động không trơn tru.

Quảng cáo Dựa trên Sở thích: Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp sản phẩm để hiển thị quảng cáo thay chúng tôi trên Internet. Các nhà cung cấp quảng cáo này có thể thu thập (thông qua việc sử dụng Công nghệ Thu thập Dữ liệu) những thông tin không thể định dạng về số lần truy cập và tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, các nhà cung cấp của chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin về lần truy cập của bạn đến các trang web khác để nhắm tới những quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ phù hợp từ chúng tôi. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chức năng này, vui lòng truy cập trang web của hiệp hội Đề xuất Mạng lưới Quảng cáo (NAI) tại http://optout.networkadvertising.org/#!/.

 

Xin lưu ý: Một số trình duyệt web tích hợp tính năng "Không cho phép theo dõi - Do Not Track" (DNT) để thông báo đến trang web là bạn không muốn các hoạt động trực tuyến của mình bị theo dõi. Rất nhiều trang web và ứng dụng, bao gồm cả Dịch vụ của chúng tôi, hiện không thể phản hồi tín hiệu DNT của các trình duyệt web vì chúng chưa được đồng nhất. Để biết thêm thông tin về tín hiệu DNT, vui lòng truy cậphttp://allaboutdnt.com.

 

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Vì chúng tôi biết Thông tin Cá nhân là điều quan trọng đối với bạn, chúg tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn vì mục đích

 • Về phía bạn. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với của bạn với bên thứ ba khi và chỉ khi bạn cho phép. Ví dụ, bạn có thể sẽ yêu cầu chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn khi bạn muốn kết nối với những người dùng khác hoặc đăng những thông tin cụ thể trên mạng xã hội.
 • Về phía Các nhà cung cấp sản phẩm. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn tới Các nhà cung cấp sản phẩm để họ có thể cung cấp những dịch vụ cần thiết đến cho bạn. Các nhà cung cấp sản phẩm là bên thứ 3 (Bao gồm những công ty và cá nhân) giúp hỗ trợ và duy trì Dịch vụ của chúng tôi.
 • Về phía những Đối tác của chúng tôi. Chúng tôi có thể cho phép một số bên nhất định, chẳng hạn như những xưởng sản xuất xe hơi hoặc xưởng sản xuất thiết bị điện tử dân dụng, để tích hợp các linh kiện thuộc về Dịch vụ của chúng tôi vào chính những thiết bị và phần mềm của họ. Những bên thứ ba này sẽ sử dụng nền tảng của chúng tôi để truy cập vào thông tin của bạn để thuận tiện cho việc cài đặt Dịch vụ của chúng tôi vào thiết bị hoặc phần mềm của họ. Họ có thể chọn lọc để thu nhập hoặc sử dụng thông tin của bạn thông qua nền tảng trang web của chúng tôi . Những bên thứ ba này sẽ tự chịu trách nhiệm riêng biệt cho những chính sách bảo mật và quy trình kỹ thuật của họ. Thêm vào đó, chúng tôi có thể thu nhập thông tin về những thiết bị và phần mềm của những bên thứ ba này mà bạn sử dụng để giúp chúng tôi có thể cung cấp những chức năng thiết yếu từ Dịch vụ của chúng tôi.
 • Với những thực thể sở hữu thông thường, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các công ty khác thuộc quyền sở hữu và kiểm soát chung của Harman, trong đó có thể bao gồm các công ty con, công ty mẹ hoặc bất kỳ công ty con nào thuộc sở hữu của công ty mẹ. Chúng tôi làm điều này để có thể cung cấp dịch vụ cho bạn tốt hơn cũng như cải thiện trải nghiệm sử dụng của bạn.
 • Vì mục đích pháp lý. Chúng tôi có thể hợp pháp chia sẻ Dữ liệu Cá nhân để tuân theo luật pháp hoặc một quy trình pháp lý (bao gồm lệnh của tòa án/ chính phủ hoặc khi có yêu cầu/ gởi trát đòi ra hầu tòa), để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc những vấn đề kỹ thuật, để thực thi Tuyên bố Chính sách Bảo mật hoặc Điều khoản sử dụng và để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty Harman, của người dùng của chúng tôi và/ hoặc của công chúng.
 • Trong thời gian giao dịch của công ty, nếu Harman có liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tài trợ, bán doanh nghiệp hoặc tài sản thì những thông tin thu thập được từ và về người dùng sẽ có thể được chuyển qua cho một hoặc nhiều bên thứ ba liên quan đến giao dịch đó và khi chuyển nhượng, chính sách bảo mật của bên thứ ba có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng những thông tin này.

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN

Sự lựa chọn của bạn về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân là điều rất quan trọng đối với chúng tôi và khi có thể chúng tôi sẽ cố hết sức để tôn trọng những thông tin riêng tư này. Chúng tôi đưa ra các lựa chọn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn mà bạn có thể xem xét.

 • Truy cập, thay đổi hoặc xóa bỏ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Vui lòng tham khảo phần Liên Hệ ở bên dưới.
 • Tù chối không tham gia truyền thông tiếp thị. Bạn có thể từ chối các hoạt động truyền thông tiếp thị ngay khi bạn đăng ký để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách xác định những điều ưu tiên. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để từ chối liên lạc tiếp thị của chúng tôi.
 • Quản lý Cookies và Các Công nghệ Thu thập Dữ liệu Khác. Bạn có một số lựa chọn để có thể kiểm soát hoặc giới hạn cách chúng tôi và các nhà cung cấp sử dụng Cookies và các Công nghệ Thu thập Dữ liệu khác để quảng cáo:
 • Để ngăn thông tin vị trí bị ghi nhận mọi lúc mọi nơi, bạn có thể tắt chức năng theo dõi vị trí trên thiết bị.
 • Để ngăn dữ liệu của bạn bị sử dụng bởi Google Analytics, bạn có thể cài đặt tiện ích từ ’s chối trình duyệt của Google.
 • Để từ chối hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích cá nhân, bạn có thể truy cập vào trang web http://optout.networkadvertising.org/#!/ và làm theo hướng dẫn trên màn hình của NAI. Lưu ý rằng nếu bạn chọn không tham gia NAI, bạn vẫn sẽ thấy hiển thị quảng cáo, nhưng những quảng cáo sẽ không phù hợp với sở thích của bạn. Ngoài ra, nếu bạn chọn không tham gia NAI và sau đó xóa Cookies của mình, sử dụng môt trình duyệt khác hoặc mua thiết bị mới, bạn sẽ cần phải từ chối quảng cáo dựa trên sở thích cá nhân thêm một lần nữa.
 • Để từ chối những quảng cáo dựa trên sở thích cá nhân của bạn trên Facebook hoặc Google, hãy sử dụng tính năng cài đặt quảng cáo cho Facebook hoặc Google.
 • Kiểm tra thiết bị di động để cài đặt hạn chế các quảng cáo dựa trên sự tương tác của bạn với các ứng dụng trên thiết bị di động. Ví dụ, trên thiết bị iOS của bạn, bật cài đặt "Ngăn chặn quảng cáo từ việc theo dõi - Limit Ad Tracking" và "Tắt cá nhân hóa quảng cáo - Opt out of Ads Personalizaion" trên các thiết bị Android.

 

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức hợp lý nhằm bảo vệ an toàn cho các Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm việc không giới hạn các công nghệ mã hóa và công cụ xác thực. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không có dữ liệu nào được truyền tải lên Internet là an toàn 100% và bất cứ thông tin nào được tiết lộ trực tuyến đều có thể bị thu thập và sử dụng bởi các bên khác thay vì chỉ duy nhất người được nhận. Do đó, dù chúng tôi luôn cố gắng để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi vẫn không thể bảo đảm tuyệt đối tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn tự chuyển đi hoặc từ chính Dịch vụ của chúng tôi. 

 

CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ CHO DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi quản lý Dịch vụ của mình thông qua các đội hỗ trợ đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm luôn cả Hoa Kỳ, Ấn Độ và Liên minh Châu Âu. Chúng tôi biết rằng luật bảo vệ dữ liệu có thể khác nhau giữa các quốc gia và có thể không có hiệu lực ngang bằng nhau. Nếu bạn truy cập Dịch vụ hoặc liên hệ với chúng tôi từ bên ngoài Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng (i) mọi thông tin bạn cung cấp hoặc chúng tôi tự động ghi nhận có thể được chuyển đến Hoa Kỳ và các nơi khác mà đội hỗ trợ toạ lạc; và (ii) bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay tự gửi thông tin, bạn đã ủy quyền cho việc chuyển tiếp thông tin và quá trình sau đó tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác nơi có mặt các nhóm hỗ trợ khác của chúng tôi với Tuyên bố Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các chính sách chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc thông qua các thông tin liên hệ dưới đây.  

 

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ DƯỚI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của trẻ dưới tuổi vị thành niên. Dịch vụ của chúng tôi không được thiết lập để thu hút những người dùng dưới 16 tuổi và chúng tôi cũng không cố ý thu thập Dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Vì vậy xin vui lòng liên lạc với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ bên dưới nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã vô tình thu thập thông tin từ con bạn và chúng tôi sẽ xử lý để xoá những thông tin đó đi.  

 

QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN THEO ĐIỀU LUẬT CỦA BANG CALIFORNIA

Theo điều luật ban hành bởi bang California, cư dân của bang California có thể yêu cầu thông tin chi tiết về việc chúng tôi có hay không đã tiết lộ Dữ liệu cá nhân của họ cho bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi sẽ không kinh doanh hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty thuộc bên thứ ba cho mục đích tiếp thị mà không có sự đồng thuận từ bạn. Chúng tôi luôn hoan nghênh các cư dân thuộc bang California có nhu cầu được biết thêm thông tin về việc chúng tôi có tuân thủ theo luật này hay không hoặc có những câu hỏi hay thắc mắc về việc chúng tôi áp dụng các chính sách bảo mật này như thế nào thì có thể liên lạc với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.  

 

ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi sẽ cung cấp các địa chỉ liên kết đến các trang web của bên thứ ba được điều hành bởi các tổ chức không liên kết với Harman. Chúng tôi không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các tổ chức vận hành các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không xem xét hoặc xác nhận và không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật thông tin của các tổ chức này. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc kỹ các điều khoản về quyền riêng tư của tất cả các trang web mà bạn đã truy cập. Tuyên bố Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho lượng thông tin được tiếp nhận bởi công ty Harman thông qua việc sử dụng Dịch vụ.

 

THAY ĐỔI TRONG TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Tuyên bố Chính sách Đảm bảo này để phù hợp với những kỹ thuật mới, các phương thức doanh nghiệp, yêu cầu đối với các mục đích chế định hoặc các nhu cầu khác. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng bên trong Tuyên bố Chính sách Bảo mật và điều đó ảnh hưởng đến việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ cố gắng để thông báo cho bạn về những thay đổi đó (bao gồm việc gửi tin qua email, tin nhắn đẩy và/ hoặc gửi thông báo trực tiếp tới tài khoản của bạn) và cũng có thể yêu cầu bạn đồng ý xác nhận với các thay đổi tại thời điểm tiếp theo mà ban đăng nhập vào Dịch vụ. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nhận thông báo và/ hoặc đồng ý với những thay đổi trong điều khoản thì đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận thực thi theo những thay đổi mới trong Tuyên bố Chính sách Bảo mật. Nếu bạn không đồng ý với sự thay đổi của chúng tôi cho Tuyên bố Chính sách Bảo mật thì biện pháp hợp lý nhất là bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ.

 

CÂU HỎI VÀ PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi và ý kiến ​​của bạn về Tuyên bố Chính sách Bảo mật này hoặc những điều liên quan tới việc áp dụng chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện quyền riêng tư của mình dựa trên luật hiện hành. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau: 

 

ĐIỆN TỬ


IN WRITING
VIẾT DƯỚI DẠNG VĂN BẢN 
Lầu 15, Số 400, Đường Atlantic 
Stamford, CT 06901, Mỹ  
+1.203.328.3500 

 

Điều khoản Sử dụng

Xin vui lòng tham khảo thêm "Điều khoản Sử dụng" để biết thêm những thông tin liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ của bạn.