Search Report Called
In-Ear Headphones

ít dây hơn, tiện dụng hơn!


 • Màu sắc

 • Giá tiền sản phẩm

 • Tính năng

JBL TUNE 125TWS

Truly wireless in-ear headphones.
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa54e13b3/JBL_TUNE_125TWS_Hero 1_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/TUNE125TWS-.html?dwvar_TUNE125TWS-_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT125TWSBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL TUNE 220TWS

True wireless earbuds ₫ 2,890,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0febb6d2/JBL_TUNE220TWS_ProductImage_Pink_ChargingCaseOpen.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/TUNE220TWS.html?dwvar_TUNE220TWS_color=Pink-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT220TWSPIK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Pink
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw37545235/JBL_TUNE220TWS_ProductImage_Blue_ChargingCase Open.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/TUNE220TWS.html?dwvar_TUNE220TWS_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT220TWSBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw33537e22/JBL_TUNE220TWS_ProductImage_Grey_Open.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/TUNE220TWS.html?dwvar_TUNE220TWS_color=Grey-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT220TWSGRY","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Grey
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw8b767e17/JBL_TUNE220TWS_ProductImage_White_ChargingCaseOpen.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/TUNE220TWS.html?dwvar_TUNE220TWS_color=White-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT220TWSWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2aeb5c75/JBL_TUNE220TWS_ProductImage_Green_Open.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/TUNE220TWS.html?dwvar_TUNE220TWS_color=Green-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT220TWSGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,890,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Green
 • +

JBL Endurance PEAK

tai nghe in-ear thể thao true wireless có chừng năng kháng nước. ₫ 3,290,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw27abf305/JBL_Endurance_Peak_Charger_Open_Black_1605x1605.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+ENDURANCE+PEAK.html?dwvar_JBL%20ENDURANCE%20PEAK_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLENDURPEAKBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,290,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,290,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7fb61bcb/JBL_Endurance_Peak_Charger_Open_Red_1605x1605.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+ENDURANCE+PEAK.html?dwvar_JBL%20ENDURANCE%20PEAK_color=Red-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLENDURPEAKRED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,290,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,290,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Red
 • +

JBL Free X

JBL Free – tai nghe True Wireless tích hợp công nghệ JBL Signature Sound huyền thoại, thời gian sử dụng 24h với thiết kế nhỏ gọn, thoải mái khi mang. Free X đã sẵn sàng bên bạn cả ngày dài.
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9a6445cc/JBL_Headphones_Free_Hero_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+FREE+X.html?dwvar_JBL%20FREE%20X_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLFREEXBLUBT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0c5d6abe/JBL_Free_CaseB_White-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+FREE+X.html?dwvar_JBL%20FREE%20X_color=White-EMEA-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLFREEXWHTBT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw16381e0a/JBL_FREEx_Hero_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+FREE+X.html?dwvar_JBL%20FREE%20X_color=Black-EMEA-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLFREEXBLKBT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL TUNE 120TWS

Tai nghe in-ear true wireless ₫ 2,390,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc73373f3/JBL_TUNE120TWS_Product_Image_Open_Case_Pink.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Pink-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT120TWSPIK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Pink
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1bee652d/JBL_TUNE120_Product_Image_Case_Open_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT120TWSBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7cee4208/JBL_TUNE120TWS_Product_Image_Open_Case_Yellow.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Yellow-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT120TWSYEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Yellow
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa41c1e1a/JBL_TUNE120TWS_Product_Image_Case_Green_365_X1.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Green-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT120TWSGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Green
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw798572f5/JBL_TUNE120TWS_Product_Image_Open_Case_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT120TWSBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd67d9ff9/JBL_TUNE120TWS_Product_Image_Open Case_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=White-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLT120TWSWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL LIVE 300TWS

True wireless in-ear headphones with Smart Ambient ₫ 3,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw36b76e69/JBL_LIVE300TWS_ProductImage_White_CasewithProduct.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/LIVE300+TWS.html?dwvar_LIVE300%20TWS_color=White%20Gloss-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLLIVE300TWSWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White Gloss
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa53dcc88/JBL_LIVE300TWS_ProductImage_Black_CasewithProduct.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/LIVE300+TWS.html?dwvar_LIVE300%20TWS_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLLIVE300TWSBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwce4d07f6/JBL_LIVE300TWS_ProductImage_ Purple_casewithproduct.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/LIVE300+TWS.html?dwvar_LIVE300%20TWS_color=Purple-GLOBAL-Current&cgid=true-wireless","productID":"JBLLIVE300TWSPUR","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Purple
 • +