ít dây hơn, tiện dụng hơn!

 • Vui lòng chọn
 • Độ phổ biến
 • Tên: (Từ A - Z)
 • Tên: (Từ Z - A)
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw253e7747/JBL_TUNE120_Product_Image_Hero_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=true-wireless&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Black-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwdf8bd3b4/JBL_TUNE120_Product_Image_Hero_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=true-wireless&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=White-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSWHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw95aabc04/JBL_TUNE120_Product Image_Hero_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=true-wireless&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Blue-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSBLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Blue
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb6c0c9a0/JBL_TUNE120_Product_Image_Hero_Pink.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=true-wireless&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Pink-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSPIK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Pink
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwaf7fba3b/JBL_TUNE120_Product_Image_Hero_Green.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=true-wireless&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Green-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSGRN","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Green
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwff38941b/JBL_TUNE120_Product_Image_Hero_Yellow.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+TUNE120TWS.html?cgid=true-wireless&dwvar_JBL%20TUNE120TWS_color=Yellow-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLT120TWSYEL","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,390,000"},"badges":["new"],"buttonText":"Coming Soon","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Yellow
Tai nghe in-ear True Wireless cho cuộc sống hằng ngày
₫ 2,390,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwaabae2aa/JBL_FREE_floating1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+FREE+X.html?cgid=true-wireless&dwvar_JBL%20FREE%20X_color=Black-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLFREEXBLKBT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dweab56249/JBL_FREE_floating2-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+FREE+X.html?cgid=true-wireless&dwvar_JBL%20FREE%20X_color=White-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLFREEXWHTBT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":3,"message":"Limit is 3 units per order"},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  White
JBL Free – tai nghe True Wireless tích hợp công nghệ JBL Signature Sound huyền thoại, thời gian sử dụng 24h với thiết kế nhỏ gọn, thoải mái khi mang. Free X đã sẵn sàng bên bạn cả ngày dài.
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw97b2cf4a/JBL_Endurance_Peak_Hero_Black_1605x1605.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+ENDURANCE+PEAK.html?cgid=true-wireless&dwvar_JBL%20ENDURANCE%20PEAK_color=Black-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURPEAKBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,290,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,290,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwf7a47e85/JBL_Endurance_Peak_Hero_Red_1605x1605.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/true-wireless/JBL+ENDURANCE+PEAK.html?cgid=true-wireless&dwvar_JBL%20ENDURANCE%20PEAK_color=Red-GLOBAL-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLENDURPEAKRED","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,290,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,290,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Red
tai nghe in-ear thể thao true wireless có chừng năng kháng nước.
₫ 3,290,000 Cái