Search Report Called
Gaming Category banner

Professional Gaming Headsets

JBL Quantum 910 Wireless

Tai nghe gaming trùm đầu không dây với công nghệ theo dõi chuyển động đầu, Chống ồn chủ động và kết nối Bluetooth ₫ 6,190,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2521a626/1.JBL_QUANTUM_910_Wireless_Product Image_Hero Mic Down.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwf9ae51fe/4.JBL_QUANTUM_910_Wireless_Product Image_Front.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM910WIRELESS.html?dwvar_QUANTUM910WIRELESS_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQ910WLBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 6,190,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 6,190,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum TWS

Tai nghe gaming ANC TWS không độ trễ ₫ 4,390,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw02e0ee7a/1.JBL_Quantum TWS_Product Image_Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9536139c/2.JBL_Quantum TWS_Product Image_Front.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM-TWS.html?dwvar_QUANTUM-TWS_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQUANTUMTWSBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,390,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 4,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 810 Wireless

Tai nghe gaming over-ear không dây với công nghệ chống ồn chủ động và kết nối Bluetooth ₫ 5,190,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1cfa67b7/JBL_Quantum 800_Product Image_ANGLE_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw796fcdcf/JBL_QUANTUM 810_Wireless_Product Photo_Dongle.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM810WIRELESS.html?dwvar_QUANTUM810WIRELESS_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQ810WLBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,190,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 5,190,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum Stream

Micro USB kép cao cấp đáp ứng đa dạng nhu cầu ghi âm, chơi game, streaming ₫ 2,790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwec1007ee/1.JBL_QUANTUM_STREAM_Product Image_Front_Teal.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa364cefc/5.JBL_QUANTUM_STREAM_Product Image_Back.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM-STREAM.html?dwvar_QUANTUM-STREAM_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQSTREAMBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,790,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 50

Tai nghe chơi game có dây với thanh trượt âm lượng và phím ngắt mic chuyên dụng ₫ 890,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7c9c7553/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Hero_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw79fa366a/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Front Image_Blue.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM50-.html?dwvar_QUANTUM50-_color=Purple-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQUANTUM50PUR","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Purple
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw135d764c/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Hero_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw52712b54/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Front Image_Black.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM50-.html?dwvar_QUANTUM50-_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQUANTUM50BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwbc3cde2d/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Hero_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw599a1a9c/JBL_QUANTUM_50_Product Photo_Front Image_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM50-.html?dwvar_QUANTUM50-_color=White-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQUANTUM50WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 890,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 890,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  White
 • +

JBL Quantum Duo

Loa gaming cho PC ₫ 3,990,000 Mỗi cặp
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7be1f3eb/JBL_QUANTUM_DUO_HERO_V2_011_Main_x2.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe31895a8/JBL_QUANTUM_DUO_BACK_013_Main.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM+DUO-.html?dwvar_QUANTUM%20DUO-_color=Black%20Matte-ASIA-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQUANTUMDUOBLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Mỗi cặp","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black Matte
 • +

JBL Quantum 600

Tai nghe gaming trùm đầu không dây với âm thanh đa hướng và vòng xoay cân bằng trò chuyện ₫ 3,790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6afd9cfc/JBL_QUANTUM 600_Product Image_Angle.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwfba43aca/JBL_QUANTUM 600_610_Product Image_Side 02_Orange.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM600.html?dwvar_QUANTUM600_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQUANTUM600BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,790,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 3,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 400

Tai nghe gaming trùm đầu kết nối USB với vòng xoay trò chuyện ₫ 2,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe4dbcb95/JBL_Quantum_400_Product Image_Hero 02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwc41d239d/JBL_Quantum_400_Product Image_Front.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM400.html?dwvar_QUANTUM400_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQUANTUM400BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 2,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum 800

Tai nghe chơi game không dây trùm đầu với tính năng Chống ồn chủ động và Bluetooth 5.0 ₫ 4,790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1cfa67b7/JBL_Quantum 800_Product Image_ANGLE_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb820a205/JBL_QUANTUM 800_Product Image_Detail.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM800.html?dwvar_QUANTUM800_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQUANTUM800BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,790,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 4,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +

JBL Quantum ONE

Tai nghe gaming trùm đầu có dây chuyên nghiệp kết nối USB với công nghệ JBL QuantumSPHERE 360 tiên tiến cùng khả năng theo dõi chuyển động đầu ₫ 5,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwf1ff9eed/JBL_QUANTUM ONE_Product Image_Angle.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","thumbnailImageUrl2":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw2f3446b7/JBL_QUANTUM ONE_Product Image_Front.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUMONE.html?dwvar_QUANTUMONE_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productID":"JBLQUANTUMONEBLK-1","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,490,000"},"realprice":{"discountThresholdAmount":5,"salesPrice":"₫ 5,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false}
  Black
 • +