Search Report Called
Loa gaming cho PC
₫ 3,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwdbdf631f/JBL_QUANTUM_DUO_HERO_V2_011_Main_x2.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM+DUO-.html?dwvar_QUANTUM%20DUO-_color=Black%20Matte-ASIA-Current&cgid=gaming","productSupportUrl":"","productID":"JBLQUANTUMDUOBLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false,"isComingSoon":false,"isRefurbished":false,"refurbOnSearchResult":false,"isSearchResultPage":false}
  Black Matte
 • +
Tai nghe gaming trùm đầu với micro gắn rời
₫ 990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw339fc4e7/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_Black_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productSupportUrl":"","productID":"JBLQUANTUM100BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false,"isComingSoon":false,"isRefurbished":false,"refurbOnSearchResult":false,"isSearchResultPage":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw98cc9852/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_White_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=White-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productSupportUrl":"","productID":"JBLQUANTUM100WHT","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false,"isComingSoon":false,"isRefurbished":false,"refurbOnSearchResult":false,"isSearchResultPage":false}
  White
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw4cf180a8/JBL_Quantum_100_Product Image_Hero_Blue_02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM100.html?dwvar_QUANTUM100_color=Blue-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productSupportUrl":"","productID":"JBLQUANTUM100BLU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false,"isComingSoon":false,"isRefurbished":false,"refurbOnSearchResult":false,"isSearchResultPage":false}
  Blue
 • +
Tai nghe gaming Hybrid trùm đầu với micro gạt
₫ 1,990,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa4bbc55f/JBL_Quantum_300_Product Image_Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM300.html?dwvar_QUANTUM300_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productSupportUrl":"","productID":"JBLQUANTUM300BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,990,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,990,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false,"isComingSoon":false,"isRefurbished":false,"refurbOnSearchResult":false,"isSearchResultPage":false}
  Black
 • +
Tai nghe gaming trùm đầu với micro gạt
₫ 1,390,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7e5baf66/JBL_Quantum_200_Product Image_Side Hero.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM200.html?dwvar_QUANTUM200_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productSupportUrl":"","productID":"JBLQUANTUM200BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 1,390,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 1,390,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false,"isComingSoon":false,"isRefurbished":false,"refurbOnSearchResult":false,"isSearchResultPage":false}
  Black
 • +
Tai nghe chơi game không dây trùm đầu với tính năng Chống ồn chủ động và Bluetooth 5.0
₫ 4,790,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6f3a5543/JBL_Quantum 800_Product Image_ANGLE_White.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM800.html?dwvar_QUANTUM800_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productSupportUrl":"","productID":"JBLQUANTUM800BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 4,790,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 4,790,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false,"isComingSoon":false,"isRefurbished":false,"refurbOnSearchResult":false,"isSearchResultPage":false}
  Black
 • +
Tai nghe gaming trùm đầu có dây chuyên nghiệp kết nối USB với công nghệ JBL QuantumSPHERE 360 tiên tiến cùng khả năng theo dõi chuyển động đầu
₫ 5,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwaadde672/JBL_QUANTUM ONE_Product Image_Angle.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUMONE.html?dwvar_QUANTUMONE_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productSupportUrl":"","productID":"JBLQUANTUMONEBLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 5,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 5,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false,"isComingSoon":false,"isRefurbished":false,"refurbOnSearchResult":false,"isSearchResultPage":false}
  Black
 • +
Tai nghe gaming trùm đầu kết nối USB với vòng xoay trò chuyện
₫ 2,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw17e385cd/JBL_Quantum_400_Product Image_Hero 02.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM400.html?dwvar_QUANTUM400_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productSupportUrl":"","productID":"JBLQUANTUM400BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false,"isComingSoon":false,"isRefurbished":false,"refurbOnSearchResult":false,"isSearchResultPage":false}
  Black
 • +
Tai nghe gaming trùm đầu không dây với âm thanh đa hướng và vòng xoay cân bằng trò chuyện
₫ 3,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw6ca424da/JBL_QUANTUM 600_Product Image_Side_Teal.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/gaming/QUANTUM600.html?dwvar_QUANTUM600_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=gaming","productSupportUrl":"","productID":"JBLQUANTUM600BLK","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 3,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 3,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false,"isComingSoon":false,"isRefurbished":false,"refurbOnSearchResult":false,"isSearchResultPage":false}
  Black
 • +