Loa không dây

 • Vui lòng chọn
 • Độ phổ biến
 • Tên: (Từ A - Z)
 • Tên: (Từ Z - A)
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw1a2aed08/JBL_Playlist150_BLACK_HERO_x1-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/speaker-docks/JBL+PLAYLIST+150.html?cgid=speaker-docks&dwvar_JBL%20PLAYLIST%20150_color=Black-Australia-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLPLYLIST150BLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
Loa Bluetooth hỗ trợ trình chiếu thông minh Chromecast
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw110a8cae/JBLHorizon_001_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/speaker-docks/JBL+HORIZON.html?cgid=speaker-docks&dwvar_JBL%20HORIZON_color=Black-APAC-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLHORIZONBLKAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwce7be318/Horizon_Front_White_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/speaker-docks/JBL+HORIZON.html?cgid=speaker-docks&dwvar_JBL%20HORIZON_color=White-APAC-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLHORIZONWHTAS","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 2,490,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 2,490,000"},"badges":[],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  White
Loa Bluetooth tích hợp đồng hồ báo thức và đài radio với cổng sạc USB và công nghệ thích ánh sáng thích ứng với không gian xung quanh
₫ 2,490,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9437a234/Authentics_L16_HERO_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/speaker-docks/AUTHENTIC+L16.html?cgid=speaker-docks&dwvar_AUTHENTIC%20L16_color=Brown-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLL16SPWLNEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"₫ 24,500,000"},"realprice":{"salesPrice":"₫ 24,500,000"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Brown
Three-way speaker system with wireless streaming
₫ 24,500,000 Cái
 • {"thumbnailImageUrl":"https://vn.jbl.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb7efd9ea/AuthenticsL8_Hero_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://vn.jbl.com/speaker-docks/AUTHENTIC+L8.html?cgid=speaker-docks&dwvar_AUTHENTIC%20L8_color=Black-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"JBLL8SPBLKEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"Cái","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["award"],"buttonText":"Sold Out","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
  Black
Hệ thống loa hai đường âm thanh với công nghệ kết nối hỗ trợ phát nhạc mà không cần đến sự hỗ trợ của dây cáp.